Dne 11.1.2024 se zástupci všech týmů SPGP dohodli nejen na termínech pro ročník 2024, ale také na úpravě pravidel či drobných změnách a vylepšeních, z nichž některá budou zanesena do Pravidel Slováckého Poháru

A to konkrétně:

1) Startovné pro ročník 2024 zůstává stejné jako v minulém roce a činí 1000,- kč/závod, dětské kategorie 50/65/85ccm 500,- kč/závod. Dětské kategorie budou vyhlašovány pouze do 5tého místa, pokud si lokální pořadatel závodu neurčí jinak.

Důvodem pro nezvyšování ceny startovného je souhlas všech zástupců týmů SPGP s udržením dostupnosti motokrosového sportu pro co nejširší okruh lidí a podporovat tak zejména začínající jezdce.

2) Na každém závodě budou z řad pořadatelů barevně (vestou/tričkem s nápisem Vedení závodu) odlišeni ti členové vedení závodu, kteří budou jezdcům k dispozici pro podávání informací k organizaci a průběhu závodu či pro řešení vzniklých situací (kolize, reklamace, atd. ). Barevné odlišení (vesta, tričko) bude v jiné barvě než budou mít ostatní traťoví komisaři.

Důvodem pro zavedení toho pravidla je, že jezdci často chodili řešit své připomínky do prostoru časomíry nebo za traťáky, a tito lidé jsou pak rušeni od své práce a ve většině případů ani nejsou schopni předat relevantní a aktuální informace a učinit příslušná rozhodnutí.

3) Jezdcům je zakázáno v průběhu ročníku SPGP měnit startovní čísla. Po registraci do prvního závodu v ročníku už musí být startovní číslo dodrženo i pro další závody SPGP.

Důvodem pro zavedení tohoto pravidla jsou opakující se problémy s identifikací jezdců a tím vzniklé komplikace při sestavování výsledkových listin, kdy dochází k nespárování potřebných dat (Jméno jezdce – Čip – Startovní číslo).

4) Jezdci musí přizpůsobit svůj příjezd na závody tak, aby stihli svoji registraci do závodu ve stanoveném termínu. V opačném případě nebudou do závodu registrováni.

Důvodem pro zavedení tohoto pravidla je, že po ukončení registrace se obsluha časomíry přesouvá do prostoru startu a cíle a řeší průběh tréninků a závodu a nemá již prostor věnovat se doregistrovávání opozdilých jezdců.

5) Při registraci do závodu jezdci obrží také barevnou samolepku odpovídající třídě, do které byl jezdec registrován. Je povinností jezdce tuto samolepku vylepit na viditelnou část přední číselné tabulky motocyklu a udržovat ji viditelnou před každou tréninkovou jízdou v rámci SPGP.

Důvodem pro zavedení tohoto pravidla je snažší identifikace jezdců do tréninkových jízd. Pozor! S ohledem na následující bod 6) nebude jezdcům umožněno trénovat s jinými třídami než dle registrace a rozpisu tréninkových jízd. Nebude brán zřetel na argumenty typu „Pozdní příjezd“, „Porucha motocyklu“, „Zkouška nastavení“, atd. Jezdci mohou absolovavat své tréninkové jízdy pouze v rámci své registrované třídy a v souladu s rozpisem tréninkových jízd. Dojde-li k úmyslnému porušení tohoto pravidla, bude takový jezdec pořadatelem vyloučen ze závodu.

6) Novinkou je zavedení měřeného tréninku, kdy druhé tréninkové jízdy budou měřeny časomírou. Nejrychlejší kolo každého jezdce z druhé tréninkové jízdy bude použito jako kritérium pro řazení na startovní rošt do závodu (v minulosti se řadilo na start dle průběžných výsledků SPGP).

Důvodem pro zavedení tohoto pravidla je zatraktivnění závodu zvýhodněním rychlejších jezdců za využití dostupných dat z časomíry a také zvýšení motivace jezdců účastnit se tréninkových jízd.

7) Pro ročník 2024 pořadatel (na základě výkonnosti v roce 2023, tzn. nejen na základě celkového pořadí, ale také dle dosažených časů) přesune 5 jezdců z kategorie HOBBY MX1 a 5 jezdců z kategorie HOBBY MX2 do kategorie OPEN. Dále pak pořadatel stejným způsobem přesune 10 nejvýkonnějších jezdců z ročníku 2023 z kategorie AMATÉR do kategorií HOBBY MX1 a HOBBY MX2.

Důvodem pro zavedení tohoto opatření je doplnit kategorii OPEN a naopak umožnit začínajícím jezdcům dostat se k závodění. Vedení SPGP se shodlo na zachování myšlenky zakládajících členů, že SPGP má (mimo jiné) za cíl motivovat a podporovat začínající amatérské jezdce.

8) Pořadatel si na základě dosažených/dosahovaných výsledků vyhrazuje právo přeřadit jezdce do jiné třídy. Současně si také pořadatel vyhrazuje možnost v rámci jednotlivých závodů sloučit vybrané kategorie dle organizačních potřeb závodu, vždy však s ohledem na bezpečnost jezdců.

Důvodem pro toto opatření je možnost pořadatele pružně reagovat na aktuální vývoj v rámci tréninkových jízd a závodu (extra rychlý/pomalý jezdec, změna počasí/nízká účast v rozjížďkách, atd.)

9) V průběhu ročníku 2024 pořadatel na jednom ze závodů pravděpodobně vyzkouší nový formát organizace v podobě rozdělení závodu na dvě části A/B. To znamená, že například všechny juniorské třídy+ženy by odjely a své tréninky i závod v dopoledních hodinách (závod A) a seniorské třídy by odjely své tréninky i závod v odpoledních hodinách (závod B).

Důvodem pro tento pokus je snaha pořadatele vyjít vstříc požadavkům jezdců, kteří by tak nemuseli „trávit celý den na závodech“ a těm, kdo mají děti v juniroských třídách a sami závodí. Tito sice stráví den na závodech tak jak tak, ale budou mít více času a klidu své děti do tréninku/závodu připravit a pak se soustředit na svůj výkon v seniorských kategoriích. Pro ostatní to může být benefit v podobě možnosti pozdějšího příjezdu při cestování z větší dálky a kratšího času stráveného na závodech. Úskalím může být počasí a stím spojená náročnost/sjízdnost trati, kdy není zcela vhodné a žádoucí, aby junioři jeli jako první v náročných podmínkách. Současně bude třeba změnit organizaci parkování jezdců v depu tak, aby byl zajištěn plynulý a bezpečný příjezd/odjezd vozidel a zorganizovat druhý termín pro registraci jezdců do seniorských tříd. Bližší info k této případné změně v organizaci závodu bude komunikováno s dostatečným předstihem.

2023

Na zasedání vedoucích jednotlivých klubů 23.2.2023 byly dohodnuty tyto změny pro letošní ročník 2023

  • V případě jakéhokoliv porušení pravidel Slováckého Poháru, nesportovního chování, ničení majetku nebo neuposlechnutí výzvy pořadatele si pořadatel vyhrazuje právo, okamžitě vykázat jezdce případně celý jeho tým a doprovod z prostoru závodiště, depa nebo pozemků k trati přilehlým bez náhrady startovného. Toto pravidlo platí po celý závodní víkend – PÁ/SO/NE. V případě přenocování v prostorech depa jsou všichni jezdci povinni dodržovat noční klid a pravidla slušného chování. Všichni závodníci v depu jsou povinni si po sobě odvézt odpadky a uklidit depo.
  • V prostoru depa a bufetu platí zákaz jízdy na pitbike/motocyklu mimo příjezdu a odjezdu na trať, případně kontrolu čipu k časomíře.
  • Za všechny děti a nezletilé jsou po celý čas závodu zodpovědni jejich rodiče případně zákonní zástupci. Toto platí po celou dobu akce i mimo závodní trať.
  • V sezóně 2023 bude z časových důvodů o jednu rozjížďku méně – Třída Amatér se pojede pouze jedna skupina. Při naplnění startovního roštu (bude se lišit na daných závodištích podle kapacity roštu) nebudou další jezdci do závodu příjati. To platí i pro všechny ostatní kategorie. Výjimku tvoří pouze ,,náhradníci,, kteří souhlasí se startem z druhé řady roštu. ,,Náhradníků,, bude pouze omezený počet – vždy na uvážení pořadatele.
  • Registrace startovních čísel před sezónou nebude jako minulý rok. Závazná registrace bude spuštěna až přímo pro první závod v Prakšicích.
  • Startovné pro sezónu 2023 činí 1000,- kč/závod, dětské kategorie 50/65/85ccm 500,- kč/závod. Dětské kategorie budou vyhlašovány pouze do 5tého místa.
  • Všechny závody budou měřeny čipovou časomírou. Poplatek za čip – 50kč,- 1/ks
  • Jezdecké kategorie budou v letošní sezóně označeny barevnou nálepkou. Tuto rozlišovací barevnou nálepku obdrží všichni jezdci zdarma u časoměřičů při registraci/kontrole čipů. V případě ztráty či poškození budou k dispozici během celého dne. Povinně si ji všichni nalepí na přední tabulku už před prvním tréninkem. Jezdec bez rozlišovací nálepky nebude vpuštěn na trénink nebo do závodu.

2022

Zásadní změnou pro ročník 2022 je vytvoření nových jezdeckých kategorií a zrušení podmínky klubové příslušnosti. Do Slováckého Poháru 2022 budou započítáváni všichni jezdci, bez ohledu na to, jestli jsou členy některého z klubů. Není vyžadována ani žádná jezdecká licence. Na konci sezóny proběhne slavnostní vyhlášení výsledků, tak jak bylo zvykem v předchozích letech. V roce 2022 budeme závodit v kategoriích – 50ccm, 65ccm, 85ccm, Ženy, Amatér, Hobby MX1, Hobby MX2, Open, Veterán 40+, 50+. Kategorie Amatér je určena pro nezkušené začínající jezdce. Kategorie Hobby je určena pro Hobby závodníky. Kategorie Open je nejvyšší výkonnostní třídou. Pořadatel si vyhrazuje právo na případné přesunutí jezdce do vyšší kategorie. Podle jezdecké účasti je možné, že budou některé rozjížďky spojeny. Vyhlašovány však budou vždy samostatně. Pro ročník 2022 byl vytvořen kalendář (více info viz kalendář) Je možné, že kalendář bude ještě během sezóny upraven. Startovné pro ročník 2022 bylo stanoveno na 900kč za závod.
Měření bude probíhat čipovou časomírou. 
Přihlašování na jednotlivé závody bude probíhat vždy předem, jakmile bude vyvěšen plakát/pozvánka na závod. V případě že nebude kategorie zaplněna, bude možno se přihlásit i na místě v den závodu. Prosím všechny jezdce, kteří se chtějí ročníku 2022 účastnit, aby poslali předběžnou přihlášku na https://forms.gle/PiPuJMrsM9S9CDAz7 Je to důležité pro sestavení předběžné startovní listiny a registraci startovních čísel. Veškeré dotazy směřujte taky prosím na brazdilpavel@seznam.cz
 
Těšíme se na všechny jezdce
 

2021

 
Ročník 2021 Slováckého Poháru je ZRUŠEN vzhledem k situaci s COVID-19, 
 
 

2020

 
Ročník 2020 Slováckého Poháru je ZRUŠEN vzhledem k situaci s COVID-19, 
 
 
Na schůzce teamů v 26.2.2020 jsme se dohodli se všemi zástupci klubů/spolků že:
 
– Z důvodu slabé účasti v kategorii Slovácký pohár OPEN a v dětských kategoriích Slováckého poháru třídy SP 65ccm a SP 85ccm budou tyto kategorie nově otevřeny i pro závodníky bez klubové příslušnosti. Pořadatelé jednotlivých závodů už nebudou vypisovat tzv. ,,VOLNÉ ZÁVODY,, ve výše uvedených třídách a všichni jezdci budou po zaplacení startovného automaticky zařazeni do Slováckého poháru a budou sbírat body do celkového hodnocení seriálu.
 
– Třídy Slovácký pohár HOBBY  a Slovácký pohár VETERÁN 40+/50+ zůstávají uzavřeny jen pro jezdce z jednotlivých klubů. Pro ostatní (volné) závodníky těchto kategorií bez klubové příslušnosti budou pořadatelé i nadále vypisovat závody třídy  „VOLNÝ HOBBY,, ve kterých se body do celkového hodnocení počítat nebudou.
 
– Startovné pro sezonu 2020 bylo stanoveno:
   Třídy Slovácký pohár 65ccm a 85ccm – 200 kč/os
   Jezdci Slováckého poháru s klubovou příslušností – 400 kč/os
   Jezdci Slováckého poháru OPEN bez klubové příslušnosti – 600 kč/os
   Jezdci tříd „VOLNÝ HOBBY,, – 600 kč/os
 
– Stále platí, pokud by se chtěl některý z jezdců stát členem některého z klubů (Boršice, Březolupy, Prakšice, Žlutava) má možnost oslovit zástupce jednotlivých klubů a domluvit se na členských podmínkách.
 
– Prosíme „Volné,,  jezdce (případně jejich rodiče), kteří chtějí startovat ve třídách SP 65ccm, SP 85ccm a SP OPEN, aby poslali předběžnou přihlášku na brazdilpavel@seznam.cz 
pozn. Třída OPEN je určena pro zkušené jezdce té nejvyšší výkonnostní kategorie. 
 
– Na Žlutavské trati se pojede jen jeden závod v jarním termínu 30.5. Místo podzimního Žlutavského závodu by se mohl jet nově závod ve Strání – to je ale zatím v jednání. 
 
V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV DOTAZŮ MĚ PROSÍM KONTAKTUJTE NA brazdilpavel@seznam.cz
 

 
2019
Na schůzce teamů v lednu 2019 jsme se dohodli se všemi zástupci klubů/spolků a dohodli se že:
 
 – nebude uplatňována platba startovného dopředu. Platby zůstanou stejné jako dosud v den závodu ( pouze SP, neplatí pro Volný závod)
 – startovné pro kategorie 65 a 85 ccm bude 300kč/os.
 – kalendář je stále předběžný a nebyl uzavřen
 
 

 
 
2018
 
Na schůzce teamů v lednu 2018 jsme se dohodli se všemi zástupci klubů/spolků a dohodli se že:
 
– SP se nebude rozšiřovat o novou trať Dubňany
– že bude nové rozdělení jezdců ve třídách Hobby a Open (podle časů ze sezóny 2016 2017)
– Veteránské třídy zůstávají rozděleny podle věku
– třídy 65 a 85 ccm budou startovat samostatně
 
 
 
 
 
 
2017
Na schůzce teamů v lednu 2017 jsme se dohodli se všemi zástupci klubů/spolků a:
 
-vytvořili pravidla pro Slovácký pohár a pro Závodiště,
-vytvořili Jury seriálu,
-vytvořili a zprovoznili jsme web www.slovackypohar.cz , kde chceme uvádět veškeré informace o jednotlivých závodech na jednom místě. Pozvánky, info k závodům, fotogalerie, diskuzi, soupisky a průběžné pořadí. Prosím každého o přečtení si „pravidel„.
-uzavřeli spolupráci pro tento ročník se společností SPP Vyškov, která bude na všech závodech zajišťovat zdravotní dohled,
 
 
 
Vzhledem k výše uvedenému bylo stanoveno startovné na 400kč pro Slovácký pohár a 500kč pro Volný závod a děti 200kč
 
Souběžně budou  informace i na FB